Вакансія: юрист/консультант з юридичних питань/юрисконсульт

 

Благодійний Фонд «Благодійна організація людей з наркозалежністю «ВОЛНА»  оголошує відбір на посаду юрист/консультант з юридичних питань/юрисконсульт на роботу у організації на  2020 рік.

 

Як що Ви маєте бажання, впевненість та досвід роботи зі спільнотою людей з наркозалежністю - запрошуємо Вас до участі у конкурсі.

 

Кінцевий термін подання документів для відбіркової комісії:  до 15.01.2020 до 12:00

 

Документи для подання: Мотиваційний лист, резюме, копія диплома про юридичну освіту

 

Електронна адреса для подання документів: info@volna.in.ua

 

Умови роботи: місце роботи м.Київ з можливістю відряджень

 

Основні вимоги:

 

1. Юрисконсульт належить до категорії фахівців.

 

 2. На посаду юрисконсульта відбирається особа, що має вищу професійну (юридичну) освіту з пред'явленням вимог до стажу роботи або середню професійну (юридичну) освіту і стаж роботи на посадах, що займаються фахівцями з середньою професійною освітою, не менше 3 років.

 

3. Юрисконсульт повинен знати:

 

 - Законодавчі акти, що регламентують виробничо-господарську і фінансову діяльність організації.

 

 - Нормативні правові документи, методичні і нормативні матеріали з правової діяльності організації.

 

 - Цивільне, трудове, фінансове, адміністративне, право.

 

 - Порядок ведення обліку і складання звітів про господарсько-фінансової діяльності організації.

 

 - Порядок укладення та оформлення господарських договорів, колективних договорів, тарифних угод.

 

 - Порядок систематизації, обліку і ведення правової документації з використанням сучасних інформаційних технологій.

 

 - Основи економіки, організації праці і управління.

 

 - Засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку.

 

 - Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 

 - Правила і норми охорони праці.

 

II.  Завдання та обов'язки:

 

 Юрисконсульт:

 

 1. Розробляє або бере участь в розробці документів правового характеру.

 

 2. Здійснює методичне керівництво правовою роботою на підприємстві і надає правову допомогу його структурним підрозділам і громадським організаціям в оформленні різного роду правових документів, бере участь в підготовці обгрунтованих відповідей при відхиленні претензій.

 

 3. Готує спільно з іншими підрозділами підприємства матеріали про розкрадання, розтрати, нестачі, випуск недоброякісної, нестандартної і некомплектної продукції, порушенні екологічного законодавства та про інші правопорушення для передачі їх в слідчі і судові органи, здійснює облік і зберігання знаходяться в організації і закінчених виконанням  судових і арбітражних справ.

 

 4.Бере участь в розробці і здійсненні заходів щодо зміцнення договірної, фінансової і трудової дисципліни, забезпечення збереження майна підприємства.

 

 5. Проводить вивчення, аналіз і узагальнення результатів розгляду претензій, судових і арбітражних справ, практики укладання та виконання господарських договорів з метою розробки відповідних пропозицій про усунення виявлених недоліків і поліпшення господарсько-фінансової діяльності організації.

 

 6. Відповідно до встановленого порядку оформляє документи про залучення працівників до дисциплінарної і матеріальної відповідальності.

 

 7. Бере участь в роботі з укладення господарських договорів, проведенні їх правової експертизи, розробці умов колективних договорів і галузевих тарифних угод, а також розгляді питань про дебіторську і кредиторську заборгованість.

 

 8. Контролює своєчасність подання довідок, розрахунків, пояснень та інших матеріалів для підготовки відповідей на претензії як організації так і клієнтів.

 

 9. Готує спільно з іншими фахівцями/консультантами пропозиції про зміну діючих або скасування втратили чинність, наказів та інших нормативних актів, виданих в організації.

 

 10. Веде роботу по систематизованому обліку і зберіганню чинних законодавчих нормативних актів, виробляє позначки про їх скасування, зміни та доповнення, підготовляє довідкову документацію на основі застосування сучасних інформаційних технологій і обчислювальних засобів.

 

 11. Бере участь у підготовці висновків щодо правових питань, які виникають в діяльності організації і клієнтів організації, проектів нормативних актів, що надходять на відгук, а також у розробці пропозицій щодо вдосконалення діяльності організації та допомоги і супроводі клієнтів організації.

 

 12. Здійснює інформування працівників організації про чинне законодавство і зміни в ньому, ознайомлення посадових осіб підприємства з нормативними правовими актами, які стосуються їх діяльності.

 

 13. Консультує працівників і клієнтів організації з організаційно-правових та інших юридичних питань, готує висновки, сприяє в оформленні документів і актів правового характеру, створює і веде реєстри організації.

 

 14. Виконує разові службові доручення керівника/директора організації.

 

У разі якщо Ваше резюме відповідатиме усім вимогам конкурсу, Вас буде запрошено для співбесіди  не пізніше 16.01.2020 року.

 

Бажаємо успіхів!

 

Залишились питання?

Залиште свої контактні данні, і ми зв'яжемося з Вами якнайшвидше, щоб відповісти на ваші питання та допогти Вам

© "ВОЛНА", Всі права захищені