Члени органів управління
Антон Басенко Антон Басенко Член Наглядової Ради

Всесвітньо відомий активіст спільноти людей, які вживають наркотики та пацієнтів ЗПТ, людей, які живуть з ВІЛ та ВГС. За освітою - магістр міжнародної економіки. З 2010 року розпочав роботу у сфері ВІЛ та ТБ-сервісу, зменшення шкоди та адвокації в місцевих та національних НУО в Україні. З 2013 року працював у міжнародному Альянсі громадського здоров’я, координував міжнародні та національні проекти з профілактики та лікування ВІЛ, туберкульозу, вірусних гепатитів серед ключових груп населення. Засновник Всеукраїнського об'єднання людей з наркозалежністю. Член Правління Міжнародної мережі людей, які вживають наркотики (INPUD) та Євразійської коаліції здоров'я ключових груп EKPC. Член Делегації спільнот в Правлінні Глобального фонду. З 2021 року Програмний менеджер в Європейській групі з лікування СНІДу (EATG).

Гринь Олександр Гринь Олександр Член Наглядової ради

Бере активну участь в процесах ресоціалізації та реабілітації ЛУН регіону, адже з проблемою наркозалежності зіткнувся особисто — стаж вживання наркотиків більше 25 років. У 2008 році був одним з лідерів ініціативної групи сайту ЗПТ (сайт ОНД). У 2009 році став керівником утовереної з ініціативної групи пацієнтської організації БФ «Реабілітаційний центр наркозалежних «Захід шанс». З 2010 року організація працює за підтримки МБФ «Альянс громадського здоров’я». Член правління АСТАУ. Керівник проектів з протидії ВІЛ/СНІДу, раннього виявлення ТБ та МПСС ЗПТ в Івано-Франківські області, член Координаційних рад з ВІЛ та ТБ Івано-Франківська та області.

 
Дмитро Чехов Дмитро Чехов Член Наглядової ради

У 2006-2020 р.р. працював в Благодійному фонді «Віртус» м. Дніпро. Координував проект соціального супроводу пацієнтів ЗПТ препаратом «Метадон». Як представник ГО «Асоціація учасників ЗПТ України» брав участь у робочій групі щодо зміни законодавства України. Три роки збирав та аналізував повідомлення щодо порушень прав пацієнтів ЗПТ. Був фахівцем проекту з мобілізації спільноти пацієнтів ЗПТ.  Працював фахівцем з проведення добровільного консультування та тестування на ВІЛ. Був соціальним працівником в проекті «Профілактика ВІЛ серед СІН» БФ «Віртус». Три роки координував проект підтримки пацієнтів ЗПТ з Криму та сходу України МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ в Україні». Працював консультантом Євразійської мережі зменшення шкоди на території республіки Таджикистан. З 2020 року - координатор проєкту "Поліпшення доступу ЛВІН до лікування АРТ" ГО «Дорога життя Дніпро».

Лебедь Тетяна Лебедь Тетяна Членкиня Наглядової ради

За освітою  - бакалавр спеціальності «фінанси та кредит». У 2008 році для адвокації прав наркозалежних та їх сімей, а також впровадження замісної підтримувальної терапії в Україні, стала частиною створеного своєю мамою благодійного фонду «Надія та Довіра». Нині продовжує родинну справу. Очолює Всеукраїнське об’єднання наркозалежних жінок «ВОНА», аби боротися з дискримінацією наркозалежних жінок та порушенням їх прав.

Ігор Кузьменко Ігор Кузьменко Член Наглядової ради

Працює в сфері зниження шкоду з 2008 року. Починав як соціальний працівник у м. Сімферополь. Був регіональним представником Асоціації Учасників ЗПТ України (ASTAU) в Криму. У 2013 році запускав Євразійську мережу людей, які вживають наркотики (ЕСЛУН), з 2014 року — входить до складу її Координаційної Ради. З 2013 року член INPUD. З 2010 року займається адвокацією. У 2015 році заснував DUNews — незалежний відео-канал спільноти ЛУН. 

Світлана Мороз Світлана Мороз Членкиня Ревізійної комісії

Брала участь у створенні Всеукраїнської мережі ЛЖВ та національної жіночої мережі «Позитивні жінки». З 2013 року координує діяльність Євразійської жіночої мережі зі СНІДу. Упродовж 15 років керує Клубом «Світанок». У 2010 році отримала міжнародну премію «Червона стрічка» у номінації «Соціальна підтримка людей, які живуть з ВІЛ». Членкиня зовнішньої оглядової групи ВООЗ з підготовки консолідованого керівництва з питань сексуального та репродуктивного здоров’я та прав жінок, які живуть з ВІЛ. Членкиня Керівного комітету Європейського дії зі СНІДу. З 2017 Членкиня Правління Глобальної мережі людей, які живуть з ВІЛ. Членкиня Делегації Спільнот Глобального фонду. Авторка досліджень та аналітичних статей щодо становища жінок, сексуального на репродуктивного здоров'я, гендерної рівності. 

Роман Гайлевич Роман Гайлевич Член Ревізійної комісія

Директор UNAIDS в Україні

Сергій Ботвін Сергій Ботвін Член Ревізійної комісії

ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
Витяг зі статуту:

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Вищим керівним органом Організації є Загальні збори Учасників Організації, а в період між Загальними зборами – Наглядова рада Організації.
4.2. Загальні збори скликаються за рішенням Директора не рідше одного раз на рік і правомочні, якщо на них присутні більшість Учасників Організації, включаючи тих, які мають право брати участь та голосувати за допомогою засобів електронного зв’язку. Позачергові Загальні збори скликаються за рішенням Директора, рішенням Наглядової ради Організації або рішенням 1/3 Учасників Організації.
4.3. Загальні збори вирішують такі питання:

 • визначають основні напрямки діяльності Організації і приймають відповідні документи;
 • затверджують статут Організації і вносять до нього зміни та доповнення;
 • обирають, переобирають Директора та членів Наглядової ради;
 • заслуховують звіти Директора, Наглядової Ради;
 • реалізують право власності Організації на майно та кошти Організації;
 • надають повноваження Наглядовій раді, Директору щодо управління майном та коштами Організації;
 • затверджують Положення про членство, Наглядову Раду та Регламент роботи Загальних зборів;
 • затверджують Положення про порядок сплати вступних та членських внесків Учасників та порядок їх використання;
 • створюють комісії, комітети, ревізійні органи;
 • створюють (запроваджують) інші органи та посади Організації, підзвітні органам управління Організації.
 • приймають рішення щодо прийому та виключення Учасників Організації;
 • приймають рішення про припинення діяльності Організації.

4.4. Загальні збори можуть взяти до розгляду будь-яке питання діяльності Організації без жодних виключень і прийняти по ньому рішення.
4.5. До виключної компетенції Загальних Зборів належить внесення змін до статуту; призначення, обрання та зупинення повноважень чи припинення повноважень (відкликання) членів виконавчого органу та наглядової ради; прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію.
4.6. Рішення приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх відкритим або таємним голосуванням. Рішення з питань затвердження статуту Організації, внесення до нього змін та доповнень, реорганізації або ліквідації організації приймаються не менше, ніж ¾ Учасників Організації, присутніх на Загальних зборах.
4.7. Повідомлення Учасників Організації про скликання Загальних зборів Організації здійснює Директор Організації. Учасники Організації вважаються проінформованими про скликання Загальних зборів, якщо час, місце й порядок денний їх проведення доведені до відома Учасників

Організації не пізніше, ніж за 7 (Сім) днів до проведення Загальних зборів Організації на адреси, в тому числі електронні, які зазначені в заявах про вступ або в заявах про зміну адреси.
4.8. Учасники Організації, які завідомо не зможуть бути присутніми на Загальних зборах Організації, мають право доручити іншим Учасника Організації представляти їх інтереси на Загальних зборах Організації, про що такі Учасники мають проінформувати Директора заздалегідь (за 3 (три) дні, або відразу, як дізналися про це).
4.9. Загальні збори Організації вважаються легітимними в разі реєстрації та присутності на них простої більшості загальної кількості Учасників Організації, включаючи тих, які мають право брати участь та голосувати за допомогою засобів електронного зв’язку.
4.10. Рішення Загальних Зборів по всіх питаннях приймаються відкритим голосуванням за принципом «один Учасник – один голос» простою більшістю голосів Учасників, які беруть участь у Загальних Зборах. Рішення Загальних зборів Організації вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше ніж половина (50%+1 голос) зареєстрованих делегатів Загальних зборів Організації. Якщо кількість голосів при розгляді питання буде рівною, то переважає та кількість голосів у якій є голос Загальних зборів.
4.11. У випадку, якщо голосування проводиться засобами електронного зв’язку, Голова Загальних Зборів та члени Наглядової ради зобов’язані ідентифікувати Учасника, який голосує, та зарахувати його голос за принципом «один Учасник – один голос». Голова Загальних Зборів надає згоду на участь Учасника і його голосування шляхом електронного зв’язку шляхом підпису навпроти ПІП особи, яка використала електроні засоби зав’язку.
4.12. Результати голосування відображаються у Протоколі засідання Загальних зборів із обов’язковою вказівкою кількості Учасників, безпосередньо присутніх на Загальних зборах, та кількості із переліком імен і прізвищ тих Учасників, які здійснювали голосування засобами зв’язку. Засобами зв’язку для цілей голосування є всі можливі засоби, що дозволяють фіксування відповідей у зображувальному, або звуковому форматі.
4.13. Рішення можуть бути прийняті без скликання Загальних Зборів методом опитування Учасників. Опитування може проводитися розсиланням запитів поштою, електронною поштою та будь-якими іншими способами. У разі проведення опитування, рішення вважається прийнятим, якщо за нього позитивно проголосувала більшість Учасників з тих, відповідь яких на запит було отримано, за умови, що запит було надіслано всім Учасникам та відповідь отримано від
щонайменше 51% (п’ятдесяти одного відсотка) всіх Учасників. Рішення, прийняте методом опитування, вважається прийнятим Загальними Зборами. Відповідь на запит повинна бути надана Учасниками не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дати надсилання запиту. Якщо відповідь не надана протягом 10 (десяти) робочих днів з дати надсилання запиту, вважається, що такий Учасник не брав участі в голосуванні.
4.14. У разі термінового вирішення питання про це робиться відмітка. На такий запит відповідь повинна бути надіслана протягом п’яти робочих днів.
4.15. Протокол Загальних Зборів підписується Головою Загальних Зборів та секретарем Зборів.
4.16. Рішення, прийняті на загальних Зборах організації, що передбачають зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, або реєстрацію таких змін, вступають в силу з моменту державної реєстрації змін про юридичну особу.

ДИРЕКТОР

4.14. Виконавчим органом благодійної організації є Директор;
4.15. Виконавчий орган благодійної організації є постійно діючим органом управління благодійної організації;
4.16. Директор обирається з числа Учасників організації;
4.17. Директором може бути фізична особа, яка має повну дієздатність;
4.18. Директор, як виконавчий орган управління, діє від імені благодійної організації у порядку та межах повноважень, встановлених законом та цим Статутом;

4.19. Директор Організації є вищою посадовою особою в складі персоналу Організації, що безпосередньо підпорядкований Загальним Зборам Організації та обирається за рішенням Загальних зборів Організації терміном на 5 років;

4.20. До компетенції Директора належить вирішення покладених на нього обов’язків, крім питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради та Загальних зборів;
4.21. Директор організації виконує свої повноваження на умовах трудових відносин з відповідною оплатою згідно штатного розпису, або як Учасник організації виконує свої функції на громадських засадах при відсутності фінансування, передбаченого на оплату праці.
4.22. До компетенції Директора відноситься:

 • право першого підпису фінансових документів, відкриття та закриття рахунків Організації в банківських установах;
 • укладення від імені Організації угод, договорів, тощо;
 • видача довіреностей на право представництва інтересів Організації;
 • формування штату Організації, а також підбір кадрів на підставі цього Статуту та внутрішніх процедур, затверджених Наглядовою радою Організації;
 • затвердження штатного розклад Організації;
 • прийняття рішень про визначення форм, об'єктів, суб'єктів та обсяги благодійної допомоги;
 • вирішення питань організації поточного обліку та контролю, оформлення та своєчасне подання звітності;
 • підготовка пропозицій Загальним зборам щодо подальшого розвитку та вдосконаленню діяльності Організації;
 • затвердження бланків Організації;
 • здійснення інших повноважень, передбачених цим Статутом, передані йому Наглядовою Радою, або Загальними зборами Організації;
 • директор підзвітний Загальним Зборам Учасників організації та Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень;
 • здійснює найм (прийом), переведення, звільнення працівників Організації, з урахуванням вимог, передбачених цим Статутом, а також укладання колективного договору від імені Організації;
 • заохочує працівників Організації, а також застосовує до них дисциплінарні стягнення;
 • створює тимчасові або постійно діючі органи (комісії, комітети) з числа компетентних працівників Організації для вирішення особливо важливих питань фінансової та господарської діяльності Організації;
 • підписує та подає від імені Організації претензії, позовні заяви (та відкликає їх), тощо;
 • підписує будь-які документи Організації;
 • призначає заступників;
 • за згодою Загальних зборів розпоряджається майном Організації;
 • затверджує кошторис витрат Організації;
 • представляє інтереси Організації у відносинах з органами та установами законодавчої, виконавчої влади, засобами масової інформації, підприємствами, організаціями, об'єднаннями громадян в Україні та за кордоном;
 • вручає нагороди від імені Організації;
 • здійснює інші дії в межах, визначених Загальними зборами, або визначені цим Статутом.

4.23.Рішення Директора можуть бути оформлені у вигляді наказів або розпоряджень
4.24. Повноваження Директора припиняються:

 • у зв’язку з припиненням його участі в Організації - з дати припинення такої участі;
 • у зв’язку з самостійним складенням Директором повноважень - з дати, зазначеної у відповідній заяві Директора загальним зборам Учасників, але не раніше дати подання такої заяви загальним зборам учасників;
 • у зв’язку з відкликанням Директора з посади за рішенням загальних зборів Учасників - з дати, визначеної відповідним рішенням загальних зборів учасників;
 • з інших підстав, передбачених законодавством України та рішеннями загальних зборів учасників Організації.

4.25. Рішення, дії та бездіяльність Директора можуть бути оскаржені на засіданнях Загальних зборів Організації. На цьому засіданні Загальні збори приймають рішення по даним скаргам.

НАГЛЯДОВА РАДА
4.26. Наглядова рада є постійно діючим органом управління Організації, яка в межах своєї компетенції, визначеної цим Статутом, контролює і регулює діяльність виконавчого органу та здійснює інші функції управління в період між Загальними зборами Організації;
4.27. Члени Наглядової Ради обираються рішенням Загальних зборів Організації. Кількісний та персональний склад Наглядової ради визначається Загальними зборами та не може бути меншим, ніж 3 (три) особи;
4.28. Члени наглядової ради обираються терміном на 5 років;
4.29. Кожен член Наглядової ради має право входити до Наглядової ради протягом декількох термінів повноважень;
4.30. До компетенції Наглядової ради входить:

 • прийняття річних планів діяльності Організації;
 • розгляд річних звітів діяльності Організації;
 • затвердження бюджету Організації;
 • прийняття рішення про створення та припинення підприємств, установ, організацій;
 • затвердження зразків символіки та іншої атрибутики Організації;
 • затвердження рішень про створення, припинення відокремлених підрозділів Організації;
 • розробка Стратегічних напрямів діяльності, Стратегічних планів організації та контроль за відповідністю їх виконання;
 • затвердження Положень відокремлених підрозділів Організації;
 • прийняття рішень щодо прийому та виключення асоційованих Учасників (членів) Організації;
 • делегування представників Організації для участі в консультативно-дорадчих органах, які створюються при державних органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • вирішення інших питань діяльності Організації, крім тих, які відносяться до виключної
 • компетенції Загальних зборів Організації.

4.31. Засідання Наглядової скликається Директором не рідше, ніж два рази на рік. Позачергові засідання Наглядової ради можуть скликатися за ініціативою щонайменше третини членів Наглядової Ради, або на вимогу Загальних зборів, якщо таку вимогу заявили не менше третини Учасників організації і якщо цього вимагатимуть інтереси Організації.
4.32. Наглядова рада є колегіальним органом і всі рішення приймає у формі протокольних рішень. Засідання Наглядової ради вважається правомочним для прийняття рішень, якщо на його засіданні присутня більшість членів Наглядової ради. Рішення Наглядової ради приймаються більшістю голосів у присутності щонайменше половини складу Наглядової ради та підписуються Головою засідання і Секретарем засідання.
4.33. Член Наглядової ради від імені організації підписує трудовий договір (контракт) з Директором організації, якщо відповідне рішення прийняте Загальними Зборами організації.

4.34. Члени Наглядової ради в межах повноважень діяльності Наглядової ради виконують свої повноваження і функції на громадських засадах, в тому числі, за дорученням Наглядової ради один з членів Наглядової ради на громадських засадах може виконувати функції Директора у разі його відсутності, за виключенням діяльності, пов’язаної із фінансовими операціями та взаємодії з державними контролюючими органами
4.35. Витрати, обумовлені виконанням статутних зобов’язань, за рішенням Наглядової ради Організації можуть бути компенсовані за рахунок коштів Організації в межах затверджених бюджетів.

4.36. Члени Наглядової ради можуть надавати послуги та виконувати роботи на умовах цивільно-правових угод в організації при відсутності конфлікту інтересів та за умови, що такі послуги або роботи не поєднані з повноваженнями членів Наглядової ради.
4.37. Голосування шляхом використання засобів зв’язку на засіданнях допускається лише за попередньою згодою усіх членів Наглядової Ради.
4.38. Рішення, дії та бездіяльність керівних органів (крім Директора) можуть бути оскаржені до виконавчого органу управління. Такі скарги розглядаються в обов’язковому порядку протягом 60 днів з дня надходження.
За результатами розгляду таких скарг Директор може:

 • прийняти рішення про скликання Загальних зборів Організації для вирішення порушених питань у скарзі по суті;
 • прийняти рішення про відмову у задоволені скарги на підставі відсутності вмотивованих підстав.

4.39. Повноваження члена Наглядової ради припиняються:

 • у зв’язку з припиненням його участі в Організації - з дати припинення такої участі;
 • у зв’язку із самостійним складенням членом наглядової ради повноважень - з дати, зазначеної у відповідній заяві члена наглядової ради загальним зборам Учасників, але не раніше дати подання такої заяви загальним зборам Учасників;
 • у зв’язку з відкликанням члена Наглядової ради з посади за рішенням Загальних зборів Учасників - з дати, визначеної відповідним рішенням загальних зборів учасників;
 • у зв’язку з розпуском наглядової ради за рішенням загальних зборів учасників - з дати припинення повноважень Наглядової ради, визначеної відповідним рішенням Загальних зборів Учасників;
 • з інших підстав, передбачених законодавством України та рішеннями загальних зборів Учасників Організації.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ
4.40. Ревізійна комісія створюється у випадку прийняття відповідного рішення Загальними зборами Організації.
4.41. Членами Ревізійної не можуть бути Учасники організації, а її склад формується із числа представників міжнародних та національних організацій, діяльність яких дотична до цілей та завдань організації.
4.42. До компетенції Ревізійної комісії Організації належить здійснення загального нагляду за роботою Організації та напрацювання стратегії її розвитку, здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Організації, у тому числі забезпечення підготовки повної та достовірної публічної інформації про Організацію, інша діяльність, затверджена в Положенні про Ревізійну комісію.
4.43. Ревізійна комісія Організації здійснює свої функції на громадських засадах.
4.44. Засідання Ревізійної комісії Організації проводяться як мінімум раз на рік.
4.45. Засідання Ревізійної комісії Організації вважається правомочним у разі реєстрації не менше 2/3 її членів.
4.46. Рішення Ревізійної комісії приймається простою більшістю голосів від числа її членів, присутніх на його засіданнях. Якщо кількість голосів при розгляді питання буде рівною, то переважає та кількість голосів у якому є голос Голови засідання.
4.47. Ревізійна комісія звітує перед Загальними зборами Організації про свою діяльність. Позачергові засідання Ревізійної комісії скликаються на вимогу не менше ніж третини з її складу, або Директора.
4.48. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ організації затверджується Загальними зборами організації терміном на 5 років. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Організації необхідні матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також особисті пояснення.

4.49. Ревізійна комісія складає висновок по річним звітам та балансам і звітується перед Загальними зборами.
4.50. Голосування шляхом використання засобів зв’язку на засіданнях Ревізійної комісії допускається лише за попередньою згодою усіх членів Ревізійної комісії.

 

Стратегічний та Адвокаційній план 2021-2025 рр .

Шановні колеги, до Вашої уваги представлені для ознайомлення наступні документи:

 

Залишились питання?

Залиште свої контактні данні, і ми зв'яжемося з Вами якнайшвидше, щоб відповісти на ваші питання та допогти Вам

© "ВОЛНА", Всі права захищені