Статут

 

Місія

Ми – люди, які живуть з наркозалежністю, об’єднались задля допомоги один одному, забезпеченню потреб та захисту наших прав.

Ми об’єдналися заради того, щоб ЛВН стали повноцінними членами суспільства – інтегрованими,  соціалізованими та  прийнятими.

Ми бачимо світ, де поважають право людини на вживання психічно-активних речовин; люди, які живуть з наркозалежністю – декриміналізовані, а їх права не порушують, не піддають стигмі та дискримінації. Світ, в якому ЛВН мають рівні права і можливості на працевлаштування, освіту, лікування і не є злочинцями через свою залежність.

Цінності

 • демократичність та залучення в процес прийняття рішень
 • єдність, згуртованість та партнерство
 • відкритість та повага до ЛВН
 • гуманне відношення до ЛВН на засадах принципу «рівний-рівному».
 • унікальність експертного досвіду
 • відповідальність та прозорість діяльності
 • креативність та пошук нових рішень.

Мета нашої діяльності:

 • Реалізація та захист соціальних, економічних, медичних та інших законних прав і основних свобод людей, які вживають наркотики (ЛВН) або живуть з наркозалежністю (ЛЖН), декриміналізації, зниження стигматизації та дискримінації наркозалежних людей в суспільстві, покращення якості їх життя та доступу до програм пов’язаних з їх здоров’ям, надання допомоги та сприяння законним інтересам ЛВН/ЛЖН, розвиток і підтримка українського суспільства у сфері впровадження комплексних проектів з мобілізації, адвокації, захисту прав, зменшення стигматизації та самостигматизації ЛВН/ЛЖН, програм ЗШ, профілактики СНЗ, в т.ч. ВІЛ/СНІД/ТБ/вірусних гепатитів серед ЛВН/ЛЖН;
 • Забезпечення розвитку організаційної спроможності спільноти наркоспоживачів України, створити розвинуту мережу представництв та осередків самоорганізації “ВОЛНА” на регіональному та національному рівні, посилити наявний  потенціал та  експертну спроможність лідерів спільноти ЛВІН з метою декриміналізації, захисту прав та впливу на процес розробки, впровадження і моніторингу життєво важливих програм щодо їх здоров’я в рамках Стратегії забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року.

Цілі та сфери діяльності

Головною метою діяльності Організації є реалізація та захист соціальних, економічних, медичних та інших законних прав і основних свобод людей, які вживають наркотики (ЛВН) або живуть з наркозалежністю (ЛЖН), декриміналізації, зниження стигматизації та дискримінації наркозалежних людей в суспільстві, покращення якості життя та доступу до програм пов’язаних з їх здоров’ям, підтримка благодійної діяльності в інтересах суспільства, через надання допомоги та сприяння законним інтересам  людей, які вживають з наркотики або живуть з наркозалежністю у сферах благодійної діяльності, а також розвиток і підтримка українського суспільства у сфері впровадження комплексних проектів з мобілізації, адвокації, захисті прав, зменшення стигматизації та самостигматизації ЛВН/ЛЖН, програм зменшення шкоди профілактики соціально-небезпечних захворювань у тому числі ВІЛ/СНІД/ТБ/вірусних гепатитів серед ЛВН/ЛЖН в Україні, а також впровадженні інших благодійних програм зокрема соціальних, медичних, підтримуючих, психологічних чи реабілітаційних.

Цілями Організації є здійснення благодійної діяльності та надання благодійної допомоги.

Сферами благодійної діяльності є:

 • охорона здоров’я ЛВН/ЛЖН, у тому числі у сфері профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, інших інфекційних захворювань;
 • опіка і піклування, законне представництво та допомога людям з наркозалежністю;
 • соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності серед ЛВН/ЛЖН;
 • освіта та навчання ЛВН/ЛЖН;
 • наука і наукові дослідження;
 • права людини і громадянина та основоположні свободи;
 • розвиток територіальних громад;
 • розвиток міжнародної співпраці України.

Організація здійснює благодійну діяльність згідно із Законом України «Про благодійництво і благодійні організації», а також іншими законодавчими актами України.

Організація може отримувати гранти (субгранти) від будь-яких видів донорів юридичних або фізичних осіб, як резидентів, так і нерезидентів України.

Основні завдання Організації:

 • сприяння подоланню стигми та дискримінації до осіб, які вживають наркотичні речовини та мають потребу в захисті їх громадських прав та свобод;
 • визнанню осіб, які вживають наркотичні речовини, рівноцінними членами суспільства щодо питань отримання медичної, правової або соціальної державної та недержавної допомоги;
 • формування позитивного іміджу програм зменшення шкоди, в тому числі замісної підтримувальної терапії;
 • представляти інтереси людей, які вживають наркотики або живуть з наркозалежністю або ідентифікують себе, як люди, що постраждали в наслідок вживання психоактивних речовин на всіх рівнях державного та суспільного життя;
 • сприяння рівному доступу громадян до життєво-необхідних лікарських засобів і відповідного лікування у сфері громадського здоров’я;
 • сприяння розвитку суспільства через толерантне ставлення та усвідомлення рівності прав усіх громадян, зокрема, людей, які живуть з наркозалежністю;
 • сприяння розробці та впровадженню програм серед ключових груп населення;
 • сприяння міжнародному інформаційному обміну та науковій і практичній співпраці в галузі наркополітики та лікування наркозалежності;
 • проведення акцій та заходів на регіональному та національному рівнях з протидії репресивної наркополітиці, з дискримінації та розвитку толерантності у суспільстві;
 • сприяння розробці та впровадженню інноваційних проектів, спрямованих на вивчення та застосування сучасних прогресивних методів медичної підтримки осіб, які вживають наркотичні речовини та їх соціальної та психологічної адаптації;
 • допомоги наркозалежним особам в доступі до ЗПТ, лікування ВІЛ/СНІД, гепатитів, туберкульозу та інших хвороб;
 • сприяння пошуку та застосування форм конструктивної участі Організації в формуванні державних програм та практик допомоги особам, які вживають наркотичні речовини з метою привернення уваги органів державної влади, інших державних та недержавних структур та громадськості до проблем осіб, які вживають наркотичні речовини, в тому числі, які мають наркотичну залежність;
 • сприяння підвищенню рівня інформованості членів Організації шляхом організації та проведенню наукових, інформаційно-просвітницьких заходів;
 • участь членів Організації в міжнародному обміну та науковій і практичній співпраці;
 • розвитку гендерно-орієнтованих досліджень та програм;
 • сприяння підвищенню активної громадської позиції членів Організації щодо звернень до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, засобів масової інформації для досягнення мети та завдань Організації.

Залишились питання?

Залиште свої контактні данні, і ми зв'яжемося з Вами якнайшвидше, щоб відповісти на ваші питання та допогти Вам

© "ВОЛНА", Всі права захищені