ВСЕ, що необхідно знати про ОБШУК!

23.05.2019

ВСЕ, що необхідно знати про ОБШУК!

 

До БО «БФ «ВОЛНА» часто звертаються представники спільноти ЛЖН щодо питань незаконного проведення обшуку у житлі та повязаними із цим питаннями.

“Я вже готував інформацію раніше щодо дій при проведенні обшуку/поверхневого огляду на вулиці, але сьогодні хочу щоб у Вас були й інші інструменти для захисту власних прав, до Вашого відома «Інструкція при проведенні ОБШУКУ», — каже Олег Руденко, юрист БО БФ «ВОЛНА»

Дії при початку обшуку – «інструкція»;

Чинний Кримінальний процесуальний Кодекс України (далі – КПК України) передбачає таку слідчу дію, як обшук. Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Проведення обшуку можливо тільки на підставі ухвали слідчого судді, як того вимагає ч. 2 ст. 234 КПК України. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

На практиці є випадки, коли проникнення до житла або іншого володіння на підставі однієї ухвали відбувається декілька разів. Наприклад, коли проводиться обшук у великому приміщенні та його проведення може тривати декілька діб. У такому випадку особа, яка проводить обшук здійснює заходи щодо опечатування приміщення та передачі його під охорону правоохоронним органам. Зазначену дію мотивують тим, що проведення слідчих (розшукових) дій у нічний час (з 22 до 6 години) не допускається. Але, відповідно до ч. 4 ст. 223 КПК України слідчі дії можуть проводитись у нічний час, коли затримка в їх проведенні може призвести до втрати слідів кримінального правопорушення чи втечі підозрюваного. Отже, зазначена норма встановлює, що проведення обшуку можливо провести у нічний час при наявності вказаних підстав. З цього слідує, якщо особа, яка проводить обшук, покинула місце його проведення, то для подальшого продовження зазначеної слідчої дії, вона повинна звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням на отримання дозволу на проведення такого обшуку.

Як вище зазначено, обшук повинен проводитись на підставі ухвали слідчого судді. Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України така ухвала повинна містити наступні відомості:

  •  строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;
  •  прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;
  •  положення закону, на підставі якого поставляється ухвала;
  •  житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;
  •  особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;
  •  речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Перед проведенням обшуку прокурор або слідчий повинен пред’явити ухвалу слідчого судді та надати копію ухвали особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності — іншій присутній особі.

Після отримання копії такої ухвали слід її уважно вивчити та встановити наступні відомості:

Встановити особу, якій надано дозвіл на проведення обшуку;

Часто на практиці обшук проводиться не особою, яка звернулась з клопотанням про проведення обшуку, а іншою особою. Правоохоронці мотивують це тим, що досудове розслідування за кримінальним провадженням здійснює призначена група слідчих, а слідчий або прокурор, котрим безпосередньо надано право на проведення обшуку, знаходиться на проведенні іншої слідчої дії. Але це є порушенням вимог ч. 2 ст. 234 КПК України, оскільки обшук проводиться виключно в рамках ухвали слідчого судді. В таких випадках слід вимагати від особи, яка не зазначена в ухвалі слідчого судді, постанову про призначення слідчої групи, у якій безпосередньо зазначено слідчого або прокурора, який планує провести обшук. У разі відсутності такої постанови слідча дія є незаконною, та усі відомості, встановлені таким обшуком, не можуть бути доказами за кримінальним провадженням, оскільки вони отримані всупереч вимогам КПК України. Також на практиці трапляються випадки, коли досудове розслідування по кримінальному провадженню, в рамках якого проводиться обшук, здійснюється слідчим одноособово, але проведення обшуку здійснює інший слідчий. В такому разі повинно бути наявне доручення на проведення такої слідчої дії.

Перевірити яке житло чи інше володіння особи може бути піддане обшуку;

Під час вивчення ухвали слідчого судді необхідно звернути увагу на адресу проведення обшуку. В ухвалі слідчого судді повинно бути зазначено в якій частині житла чи іншого володіння особи надано дозвіл на проведення обшуку. Найчастіше слідчі судді в ухвалі вказують наступне: «дозволити слідчому А. провести обшук у приміщенні за адресою:_, яке належить на праві власності Б., лише в частині, що використовується В.». Таким чином слідчий суддя обмежує особу, котра проводить обшук, в території його проведення. Тобто, обшук повинен проводитись лише в тій частині приміщення, на яке наданий дозвіл.

Встановити які саме речі та документи планується відшукати та вилучити;

Слідчі судді повинні зазначити, які речі та документи планується відшукати. Тобто, виходячи з специфіки кримінального провадження, слідчий суддя надає дозвіл на відшукання та вилучення конкретних речей та документи, які мають значення щодо розгляду кримінального провадження. При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшукуваного житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. Слід звернути увагу на те, що слідчому або прокурору надається право на тимчасове вилучення речей та документів, які не зазначені в ухвалі слідчого судді. Але слідчий повинен зробити опис таких речей та документів, зазначити, що вони тимчасово вилучаються та у строк 48 годин з моменту їх вилучення, слідчий або прокурор повинен звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт такого майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Після вивчення ухвали слідчого судді на дозвіл про проведення обшуку необхідно:

Встановити наявність понятих;

Відповідно до п. 2 ч. 7 ст. 223 КПК України обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов’язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. Зазначена норма встановлює, що поняті повинні бути присутні при проведенні такої слідчої дії як обшук. Але на практиці трапляються випадки, коли слідчий або прокурор залучають до проведення обшуку понятих лише на ту частину часу, коли слідчий чи прокурор пред’являє ухвалу про проведення обшуку та під час вручення копії такої ухвали. Після чого понятих відпускають та повертають їх для підписання протоколу обшуку. Але, з огляду на вимоги п. 2 ч. 7 ст. 223 КПК України зазначені дії є незаконними, оскільки поняті обов’язково повинні бути присутні під час обшуку з самого початку та до завершення.

Викликати захисника;

Перед початком обшуку треба заявити клопотання слідчому або прокурору про намір скористатися правовою допомогою. Відповідно до ст. 59 Конституції України кожна особа має право на правову допомогу та кожна особа є вільною у виборі захисника своїх прав. Але ч. 1 ст. 236 КПК України не встановлює обов’язок прокурора або слідчого забезпечити присутність захисника, а тільки надає право на запрошення. З огляду зазначених норм слід зробити висновок, що слідчий або прокурор за власною ініціативою не може перешкоджати реалізації прав на захист.

Викликати власника або володаря житла чи іншого володіння особи;

Вимагати від слідчого або прокурора вжити належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені.

Слід звернути увагу на те, що відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України це є обов’язок слідчого або прокурора.

Залишились питання?

Залиште свої контактні данні, і ми зв'яжемося з Вами якнайшвидше, щоб відповісти на ваші питання та допогти Вам

© "ВОЛНА", Всі права захищені